Afdelingen en klassen

De afdeling type basisaanbod bestaat op dit moment uit 6 klasgroepen. Iedere klasgroep heeft de naam van een hemellichaam. In "ster" zitten de jongste leerlingen. Verder zijn er nog: zon, raket, pluto, mars en saturnus.

 

De type 2-afdeling bestaat  uit 9 klasgroepen. Er zijn twee kleuterklassen (rood en paars) en 7 lagere klassen (roos, wit, oranje, geel, bruin, groen en blauw).

 

In beide afdelingen zitten ook kinderen met een type 9 attest.

 

De samenstelling van de klasgroepen wordt besproken op de klassenraad en/of op het overleg voor type basisaanbod of type 2. Er wordt getracht rekening te houden met de leeftijd, het niveau, het karakter en de sociale vaardigheden van de leerling. Het is de directie die, op advies van de klassenraad, beslist in welke groep een leerling zal terechtkomen.

 

Hieronder vindt u een schematische voorstelling van de afdelingen:

 

Lager type basisaanbod/ type 9 Lager type 2 / type 9 Kleuter type 2 / type 9

ster
 

gele klas
 


rode klas
 


zon
 


bruine klas
 


paarse klas
 


Raket
 


groene klas
 


Pluto
 


blauwe klas
 


mars
 


roze klas
 


Saturnus
 

witte klas
 


oranje klas