Update instructies coronavirus 29/05/2020

Beste ouders

 

Sinds de vorige brief van 6 mei is minister van onderwijs Ben Weyts drie keer van koers veranderd inzake het heropstarten van het onderwijs. Bovendien gelden voor het buitengewoon onderwijs andere regels, die in de media niet aan bod komen.

 

Wij moeten rekening houden met de beperkingen op vlak van het leerlingenvervoer (beperkte plaatsen op de bus) en ook de maximum veiligheid naar het personeel toe garanderen.

 

We hebben voor onze school beslist om deze laatste maand juni verder te doen met de noodopvang, maar we zien wel de mogelijkheid om onze 2 eindklassen basisaanbod (Saturnus en Mars) halftijds terug naar school te laten komen. De leerlingen en hun ouders worden verder ingelicht door de klastitularissen wat de praktische organisatie zal inhouden.

 

Zoals de regels nu zijn is het niet haalbaar om nog meer klassen naar school te laten komen. Uiteraard bekijken we alles opnieuw als er zich wijzigingen in de reglementering voordoen.

 

Ook willen we nogmaals melden dat door de corona-maatregelen ons schoolfeest met een jaar wordt uitgesteld. Bedankt voor jullie begrip!

 

Voor verdere vragen en inlichtingen kunnen jullie steeds terecht bij de directie (directie@bubaoderegenboog.be), beleidsondersteuner (info@bubaoderegenboog.be) of telefonisch 03/480.28.58.

 

Blijf de moed erin houden, hou het veilig en blijf gezond!

 

Het Regenboogteam