Schoolbestuur

Het schoolbestuur van onze school is:

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde

Stropstraat 119

9000 Gent

De raad van bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Hij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet hij beroep op de pedagogische begeleiding.

 

Leden van de Raad van Bestuur:

 

  • Sectorverantwoordelijke welzijn en buitengewoon onderwijs

Nicolas Vandeweerd – Katrien Debreuck
  • Adjunct Sectorverantwoordelijke Buitengewoon Onderwijs

 

  • Pedagogisch begeleider Buitengewoon Onderwijs

Katty De Schinkel
 

De dagelijkse leiding van onze school is in handen van algemeen directeur Gunther De Vries

 

 

 

 

 

Kik op logo van de Broeders van Liefde om een bezoek te brengen aan hun website.